Dette fikk toppbyråkraten lov til

Sprengte bort svaberg. Kommunen: Helt greit.