Slik gikk testen

Forskjellsbehandlingen av Mustafa Kayath og Fredrik Skoglund er i tråd med det undersøkelser i andre land viser.