Telenor tok ikke nødtelefonen

«Hvis det er fare for liv og helse, tast én», sier Telenor. Men ingen tar telefonen.