Fullemenn ville på båttur

Ble stoppet av Kystvakten.