Vil fjerne en av to lensmenn

28 lensmenn kan bli til 14, hvis politimester Ragnar Auglend får det som han vil.