Kommunen har ikke tid til befaring

Byggesaksetaten var ikke på befaring på tomten før de godkjente utbyggingen. Årsaken: De har for mange saker å håndtere.