Breistein, Brurås og Haukås

Breistein er kanskje mest kjent for fergekaien hvor man reiser til og fra Valestrandsfossen på Osterøy. Selv om Osterøybrua gjorde Osterøy landfast, går det fremdeles ferge til og fra Breistein.