Legolek for voksne

Total stillhet. En robot summer langsomt over bordet. Vil den klare å flytte pizzamolekylet?