Tror prestisje avgjør valg av skole

Elever ved Tanks videregående skole tror prestisje er det viktigste ved valg av skole.