Henter miljøfarlig boss

I fjor gikk 997 tonn farlig avfall rett i bosset. Nå kjører renovasjonsselskapet rundt i Bergen sentrum for å sikre en tryggere skjebne for miljøgiftene.