Servitører må betale for svinn

Hver måned ble Andrea Fotland Eikum trukket flere hundre kroner for svinn over lønnsslippen. Etter at hun klaget, ble hun lovet pengene tilbake.