Jury

På grunnlag av prisens intensjon og regler, folkejuryens stemmer og all annen relevant in-formasjon avgjør en jury oppnevnt av prisgiverne hvem som skal motta Ildsjelprisen.