Risikerer å måtte rive inngangspartiet

Ingen nåde for dem som bygger for tett på naboene, varsler kommunen. Det kan bety at Jacobsen må rive inngangspartiet.