- Oljen når neppe kysten

Minst 40 prosent av oljeflaket vil fordampe i løpet av kvelden og natten. Retningen på strømmen vil trolig stoppe resten av oljen fra å nå kysten, mener forskere.