Tautrekking om Bergenslyntoget

Bergensaren Jon Hamre tala engasjert om lyntog gjennom Numedal. Hallingen Jan-Hallvard Brekko likte ikkje det han høyrde.