Pipebrannar for ein milliard

Brannar i piper og eldstader har kosta forsikringsbransjen over ein milliard kroner dei siste fem åra.