• FOTO: MEYER FOTO

Flesland bygges ut for 800 millioner

Styret i Avinor har bevilget 831 millioner kroner til videre utbygging for å øke både sikkerheten og kapasiteten i flytrafikken på Flesland.