Tror oppsamlet vann førte til dødsulykke

Trykket fra vann som hadde samlet seg bak rasmasser i en sjakt, er den sannsynlige årsaken til dødsulykken i Svandalsflona kraftverk i mai, mener Hydro.