Tolketull i barnevernet

Innvandrere risikerer å bli rammet av gale avgjørelser i barnevernet fordi tolker misforstår og oversetter feil.