Griset til skolen før 17. mai

Mens korpset øvde i skolegården, tok vandaler seg inn på skolen.