Fanget monsterhummer

Anfinn Solheim (75) visste hva han skulle gjøre da han fikk en fem kilos hummer: Stoppe den ut.