Ny skolestrid på Søreide

Byrådet opphever byggeforbudet på Søreide, fordi skoleelevene har fått plass i brakker. – Det føles som et overgrep, sier FAU-leder Kjersti Hamarsland.