Sjåfør-mangel bremser satsingen

Flere ekstra bussavganger skulle følge innføringen av enhetstakst. Men Tide klarer ikke å levere. Selskapet mangler sjåfører.