Mer regn på Vestlandet

De siste hundre årene har det vært en økning i antall døgn med svært store nedbørmengder. Verst har det vært på Vestlandet