Flere gravide stumper røyken

Aldri før har det vært færre gravide i Hordaland som røyker. Antallet er halvert de siste ni årene.