Røykutvikling i rekkehus

Full brannutrykning etter melding om røykutvikling i Godvik.