Bil på taket

En har havnet i grøften på Lysekloster.