Mener kollektivfelt kan forsinke bussene

Kollektivfelt på alle innfartsårer kan gjøre det vanskeligere for bussene å komme inn på hovedveiene. Det sier Sindre Lillebø i Statens vegvesen.