Hadde 27 hjelparar på ei veke

Dehydrerte og underernærte eldre, demente som ikkje blir oppdaga. Helsetilsynet har avdekka manglande styring med heimetenesta i Osterøy.