Beskylder KrF for dobbeltspill

Sp er oppgitt over KrFs utspill i skjenkedebatten. - De sitter i et byråd som har en liberal skjenkepolitikk, samtidig som de ønsker strengere regler.