- Leger mangler evnen til bry seg

Mange foreldre savner informasjon og kontakt med legen. De føler at legene mangler evnen til å bry seg og vise omsorg for pasienten.