- Skuffende regionreform

Mangelen på politisk vilje og framdrift i regionreforma er påtakeleg, meiner fylkesrådmann Paul M. Nilsen i Hordaland.