Musikk som alternativ til rus

Det er ikke bare innenfor fengselets murer at musikkterapien har sin funksjon. Kanskje like viktig er tilbudet til de innsatte etter at soningen er over.