• (1/6)
    TRAFF FJELLET: Flyet gikk rett i Risnesnipa og eksploderte, mens kvinner og menn melket kyrne i lia under fjellet. Krysset marker punktet der flyet traff. FOTO: SCANPIX (ARKIV)

Norges første flyulykke

Les den dramatiske historien om «Havørn»-ulykken.