Fant mink med avspiste ører

To pelsdyrfarmer politianmeldt i Hordaland.