• FOTO: Scanpix

Norsk opptur i ti år til

En uvanlig sterk høykonjunktur hjalp regjeringen med å nå sine Soria Moria-mål. Politikerne kan regne med gode dager i fem til ti år til. Men så er det slutt.