Lynet tok straumen

Øygarden og nordre delar av Fjell utan straum etter lynnedslag.