Misbrukte tre slektningar

Men den unge sogningen slepp å sone.