Mener Vest Tank løy om avfall

Vest Tank i Gulen løy om hvilken type avfall de behandlet på tankanlegget som eksploderte i fjor, mener Statens forurensningstilsyn (SFT).