Bjørnøy taus til Hardangerbru-kritikk

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) skuffa Hardangerbru-motstandarane på Hordaland SVs fylkesårsmøte i Bergen.