Studentlønn: 81.400 kroner året

Lave lån og stipend tvinger studenter til deltidsjobber og en arbeidsuke på 50-60 timer. Lønnen for å være heltidsstudent er nemlig 81.400 kroner året.