- Jeg har spredd begeistring i 65 år

Walther Olsen (80) fikk i dag overrakt Begeistrings-prisen for 2006.