100 millioner til Åsane-skolene

Hele 21 skolebygg og en idrettshall i Åsane skal pusses opp for til sammen 100 millioner kroner i løpet av 2009-2010.