Har ikke oversikt over volden

Informasjon om vold mot innsatte i norske fengsler blir ikke samlet av myndighetene. Men nå skal omfanget av volden kartlegges.