Moreller inn i dataalderen

Her blir hver morell fotografert syv ganger før du putter den i munnen. Bildene sparer Hardanger Fjordfrukt BA for ti arbeidere.