Kampklar for SV

Gina Barstad frå Bergen skal kjempa for plass på Stortinget, og enda meir SV-politikk i Regjeringa.