Alle elever skal få vaksine

Massevaksinering i skolene begynner i morgen.