Vil ha meir handel på Bryggen

Private eigarar vil tilretteleggje fleire rom i verdsarven.