Her bygges Oseana!

Frem til når har Os kunst- og kultursenter vært navnet på prosjektet som er under bygging på Mobergsneset, men i dag ble navnet og logo som skal brukes i fremtiden presentert.