Gir mindre i julebonus

De siste årene har bystyret doblet julebonusen til byens sosialhjelpsmottakere. Det skjer ikke i år.